Van Hees

Willemspoort

Willemspoort is een park in ‘s-Hertogenbosch waar 320 appartementen in verschillende woontorens worden gerealiseerd.
Dankzij de combinatie van wonen, groen en de korte afstand tot het centrum is dit een voor de stad uniek project. Van Hees
ging met twintig monteurs dit project aan, in een samenwerking met Heijmans. In anderhalf jaar werden vier van de vijf
torens gebouwd. In juni 2018 werd gestart met de vijfde toren, die in 2019 wordt opgeleverd.

Het project bestaat uit twee torens met koopwoningen en twee torens met huurwoningen. Daarnaast wordt er nog een vijfde toren gebouw, die bestaat uit eenenzeventig sociale huurwoningen en negenentwintig koopwoningen. In de twee kooptorens bevinden zich vijfentwintig woningen en de twee huurtorens bestaan uit vijfenzeventig huurwoningen. Het vijfde appartementencomplex is uniek, omdat de onderste vijf bouwlagen bestaan uit sociale huurwoningen en de bovenlaag uit luxe koopwoningen. De huur- en koopwoningen hebben wel een eigen, aparte entree.

DE OPLOSSING
Van Hees en Heijmans werken nauw samen aan dit project. Rob van der Steen, uitvoerder Heijmans: “De korte lijnen onderscheiden
Van Hees van de rest. Ik ben erg positief over de voorbereiding, uitvoering en het snelle schakelen.” In de realisatie van het project zijn verschillende bouwmethodes toegepast. Zo is er gebruik gemaakt van tunnelen en prefabbeton voor de casco. De binnenwanden bestaan uit Ytong cellenbeton. Tunnelen is een goede methode voor de bouw van dit project, omdat het een snelle manier van bouwen is waarbij
geen vertraging opgelopen wordt. Rob: “De strakke planning wordt altijd gehaald.” Daarnaast is in de koopwoningen
domotica toegepast. Hierbij is veel flexibiliteit nodig, omdat de koper mag beslissen over de installaties. Dit maakt iedere
woning totaal anders. In de semi-overdekte parkeergarage zijn zonnepanelen aangebracht om het project duurzaam te maken.
Hier zijn ook laadpalen te vinden voor elektrische auto’s.

Toegepaste Technieken:
• Tunnelen
• Ytong
• Elektrische laadpalen
• Prefabbeton
• Domotica

DE MEERWAARDE
Van Hees verzorgt voor Willemspoort ook de installaties van de intercom, verlichting en kabelgoten voor alle vijf woontorens.
Ook zijn diverse bouwmethodes toegepast, zoals Ytong, tunnelen en prefabbeton voor de casco.

Categorie(en):

van Hees tour
van Hees tour
van Hees tour
van Hees tour
 

Brochure Service, Onderhoud & Beheer

Van Hees Elektrotechniek & ICT is een volledig zelfstandig elektrotechnisch installatiebedrijf. Het team van Van Hees realiseert projecten van verschillende omvang en complexiteit. Dit doet ze in de woningbouw, logistiek,...


Bekijk project

Brochure Woningbouw 2018

Woningbouw is booming. In heel Nederland wordt volop gebouw, verbouwd en ontwikkeld. Op het gebied van elektrotechniek heeft Van Hees alle kennis in huis wanneer het gaat om de ontwerpen, engineering, uitwerking, uitvoering én onderhoud. Van kleinsc...


Bekijk project

Kooiplein

In 2016 ging Van Hees de samenwerking aan met Heijmans Rotterdam in het project Kooiplein in Leiden. Heijmans is een bouwbedrijf dat projecten realiseert voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en daarbij nadenkt over de duurzame toekomst. Van H...


Bekijk project