Bouwbedrijf Heijmans heeft samen met stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl en architect VenhoevenCS de aanbesteding gewonnen voor de bouw en het beheer van 735 studentenwoningen op het terrein van de Eindhoven University of Technology. Kuijpers, Van Hoften en Van Hees hebben samen met ingenieursbureau Deerns de technische ontwerpen gemaakt voor de winnende tender.

Over het plan
Het plan bestaat uit twee woontorens (653 studentenwoningen) met daartussen een laagbouw (82 studentenwoningen). Met name de laagbouw vormt het sociale hart met onder meer een kringloopwinkel, een creatieve ruimte en in overleg met studenten nader in te vullen ruimtes. De verhuur en het beheer van woningen is voor een periode van 50 jaar in handen van Vestide, de merknaam waaronder de studentenhuisvester van Woonbedrijf bekend is. Het project is onderdeel van de campusvisie van de TU/e en vormt straks een bruisende community voor de Nederlandse en internationale studenten, in een groene omgeving met veel wooncomfort.

Totstandkoming van het ontwerp voor de technische installaties
De ontwerpen voor de technische installaties waren gebonden aan diverse eisen. Zo moesten deze passen binnen de randvoorwaarden van de Technische Universiteit, maar moest ook rekening gehouden worden met uitkomsten van een onderzoek onder de huidige bewoners van Aurora, de woontoren op het campusterrein die in 2016 in gebruik werd genomen. De derde pijler voor de totstandkoming van de stukken was de lokaal geldende regelgeving. Met deze ingrediënten werd vervolgens toegewerkt naar een zo optimaal mogelijke oplossing.

Rolverdeling
De komende maanden werken de betrokken partijen de projectplannen uit. Dat gebeurt met inbreng van de studenten van de TU/e. Verschillende functies zoals wonen, studeren en ontspannen worden vervolgens in een aantrekkelijke setting bij elkaar gebracht om samenwerken en ontmoeten te stimuleren.
Met betrekking tot de infrastructuur neemt Deerns, samen met Van Hees, de leidende rol in de technische ontwerpen. Kuijpers zal vervolgens verantwoordelijk zijn voor de W-installaties voor de infrastructuur en Van Hoften voor de installaties daarna.

De eerste deeloplevering van de bouw is gepland voor aanvang van collegejaar 2023-2024. Het project heeft voor Heijmans een waarde van circa € 60 miljoen.