Aandacht voor
onze omgeving.

Maatschappelijk
verantwoord ondernemen

In ons denken, in het ondernemen, maar ook in ons dagelijks werk van het ontwerpen, installeren en onderhouden van elektrotechnische installaties, speelt positieve aandacht voor duurzaamheid een rol. Op al deze gebieden zijn we bewust bezig met onze impact op mens, milieu en maatschappij.

Het maatschappelijk verantwoord ondernemen uit zich op de verschillende terreinen.

Scholing

Als familiebedrijf kent Van  Hees een lange traditie in het investeren in de mensen met wie ze werkt. We hebben een bestendig personeelsbestand van medewerkers die nog trots zijn op wat we bouwen. Plezier in werk, veiligheid en welzijn van medewerkers zijn belangrijke factoren in onze bedrijfscultuur. Om optimaal te kunnen ontwikkelen zijn opleidingsmogelijkheden voorhanden. 

Investeringen en vooral ook aandacht op het gebied van opleiding in de techniek zijn van groot belang. Hiermee willen wij jongeren op een positieve wijze in contact brengen met de elektrotechnische installatiebranche. Naast technische vaardigheden wordt ook aandacht geschonken aan sociale en maatschappelijke vaardigheden die van belang zijn voor plezier en welzijn van medewerkers.

Van Hees heeft doorlopend leerlingen in dienst van technische BBL- en BOL-opleidingen. Deze starters binnen de elektrotechniek leren en werken gelijktijdig en krijgen van onze ervaren krachten een vakkundige begeleiding waardoor ze ervaring opdoen in de bouw en een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het bedrijf.

We stellen ook  werkervaringsplaatsen beschikbaar voor mensen waarbij de afstand tot de arbeidsmarkt vergroot is.

Milieu

De aandacht die Van Hees besteedt aan duurzaam ondernemen betaalt zich uit in creatieve en innovatieve manieren van werken om de milieudruk te verlagen. Toepassingen zoals LED-verlichting en zonnepanelen horen hier als vanzelfsprekend bij maar Van Hees trekt het graag wat breder.

Zo hebben we voor onze onderhoudswerkzaamheden in de regio een elektrische auto in gebruik; een Nissan N200E. Elektrische auto’s stoten geen CO2 en fijnstof uit. Ze zijn dus minder schadelijk voor het milieu en veroorzaken minder stank en geluid. Vooral op de landparken van diverse zorginstellingen waar wij komen dragen wij hiermee bij  aan minder overlast tijdens onze werkzaamheden.

Met Duurzaam naar morgen integreren we actief het duurzaamheidsaspect in onze werkwijze waarbij het voordeel omgezet wordt in kansen voor aannemers en opdrachtgevers. Bijvoorbeeld door slimme materiaalkeuzen, hogere opbrengsten, langere levensduur, snellere bouwtrajecten of lagere kosten.

Maatschappelijk

Social return
Naast aandacht en investeringen op het gebied van duurzaamheid en veiligheid investeert Van Hees ook daadwerkelijk in mens en maatschappij. Social return is onderdeel van het dagelijks beleid binnen Van Hees Elektrotechniek. Met werkervaringsplaatsen leveren we een bijdrage aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Uitwisseling van kennis en kunde
Daar waar mogelijk laten we onze dienstverlening een wisselwerking hebben door bij onze relaties producten en diensten af te nemen. Deze plezierige manier van het uitwisselen en het optimaal gebruiken van elkaars kennis en kunde ligt bij ons voor de hand en past bij het bedrijf. Van Hees Elektrotechniek bestaat inmiddels meer dan 50 jaar, heeft in de basis nog steeds de waarden en normen die passen bij een Brabants familiebedrijf.