Hollister
Oud Gastel

Hollister is een onafhankelijk bedrijf dat medische hulpmiddelen en diensten ontwikkelt, fabriceert en op de markt brengt. Op bedrijventerrein Borchwerf in Oud Gastel is een nieuw distributiecentrum gebouwd. Het nieuwe distributiecentrum heeft een omvang van ruim 40.000m2 en er is uitbreidingsmogelijkheidvan 11.000 m². Op deze manier wordt rekening gehouden met de groeiambities van Hollister. DC Halderberge VOF (samenwerkingsverband tussen HVBM Vastgoed B.V. en Wouda Invest B.V.) is de opdrachtgever voor dit bouwproject en heeft tevens een
langjarige huurovereenkomst gesloten met Hollister.

De uitdaging – het project
De voornaamste reden om het distributiecentrum te verhuizen van Etten-Leur naar Oud-Gastel, is vanwege de groei die het bedrijf doormaakt. Het distributiecentrum in Etten-Leur wordt simpelweg te klein. Deze nieuwbouw op een grotere locatie is perfect, omdat het terrein grote kavels heeft en mogelijkheden biedt om uit te breiden. Het pand zal bestaan uit drie hallen (warehouse a, b en c), kantoor- en overlegruimten, shippingoffces, een kantine en bijbehorende sanitaire voorzieningen. HVBM Vastgoed heeft bewust voor een samenwerking met Van Hees Elektrotechniek & ICT gekozen. Joan van den Boomen, projectmanager HVBM Vastgoed, legt uit: “Ik ben altijd erg te spreken over Van Hees. Ze nemen initiatief en nemen onze wensen serieus. We hebben een vertrouwensband ontwikkeld en dat is belangrijk bij zo’n project als dit.”

Opdrachtgever
Hollister

Oplevering
2020

Toegepaste technieken

  • PV-installatie
  • Verlichting
  • Inbraakinstallatie
  • Toegangsconttrole / CCTV
  • Data installatie / geluidsinstallatie
  • Gebouwbeheersysteem (KNX)

De meerwaarde
Hollister is een project waarbij veel partijen samengewerkt hebben. Het hoofddoel was ruimte creëren voor het groeiende Hollister. Het thema duurzaamheid is leidend geweest, hier is het gebruik van materiaal en bouwproces dan ook op afgestemd. Het gebouw moest toekomstbestendig zijn en mede door onze werkzaamheden is dit gerealiseerd. Het thema duurzaamheid is leidend geweest, hier is het gebruik van materiaal en bouwproces op afgestemd. De toekomst is belangrijk, daarom is gekozen een voor een gebouw dat goed is voor mens en milieu.

Het gehele gebouw is door ons voorzien van ledverlichting, dat een verbruiksbesparing met zich meebrengt. Verder is er aanwezigheids- en daglichtdetectie toegepast, gebruikgemaakt van
materialen met een lage emissie, werden er bio-based materials gebruikt en diverse materialen en onderdelen hergebruikt. Verder is er inbraakinstallatie en toegangscontrole toegepast.