Kindercampus Pastoriestraat Tilburg

Renovatie van een bestaand schoolgebouw
Een volledige vernieuwing van de elektrotechnische installatie door Van Hees Elektrotechniek in een bestaand schoolgebouw aan de Pastoriestraat in Tilburg. Het gebouw is opgebouwd uit diverse bouwdelen uit verschillende bouwjaren. Het werd volledig gestript voor een grondige renovatie. Die renovatie geeft het gebouw niet alleen een kwaliteitsimpuls, het voldoet daarna ook aan de eisen van het Bouwbesluit. Na afronding van alle werkzaamheden is het gebouw helemaal van het gas en is de nieuwe installatie volledig elektrisch. Onze opdrachtgever is Aarts Bouw uit Leende. Aarts Bouw voert dit werk uit voor Expect Primair en Kinderstad. Xpect Primair is een samenwerking van 25 Tilburgse scholen voor primair onderwijs met als missie goed onderwijs voor ieder kind in Tilburg. Kinderstad is een professionele organisatie voor kinderopvang in Tilburg die nauw samenwerkt met de basisscholen in de stad. Na oplevering zullen aan de Pastoriestraat een basisschool en een kinderopvanglocatie onder één dak gevestigd zijn.

De elektrotechnische voorzieningen
Voor de nieuwe all-electric installatie vervangen we overal de kabelgoten, buisleidingen en elektrabekabeling.  Op het dak komen pv-panelen. Een brandmeldinstallatie, inbraakinstallatie, ledverlichting en warmtepompen completeren de nieuwe voorzieningen. Behalve vervanging is er ook een uitbreiding van de installatie met extra voedingspunten en buisleidingen voorzien. Deze uitbreiding is noodzakelijk om de nieuwe centrale luchtbehandelingsinstallatie en de verwarming met luchtwarmtepompen gecombineerd met VRF-units en vloerverwarming van voeding te voorzien. Een nieuwe elektriciteitsaansluiting van 250A vervangt de oude 63A-aansluiting. Via een hoofdverdeelkast en een aantal onderverdeelkasten wordt de gehele installatie vanaf de nieuwe elektriciteitsaansluiting van spanning voorzien.

Bijzonderheden in de realisatie
De gebruikers van het gebouw zijn op de eerste plaats kinderen wat bijzondere eisen stelt aan de installatie. Al het schakelmateriaal en de wandcontactdozen zitten op een hoogte van 150 cm. Dat voorkomt dat kleine kinderen erbij kunnen. De wandcontactdozen zijn bovendien allemaal uitgevoerd met een standaard kinderbeveiliging. Een andere bijzonderheid is dat de kindercampus deels als school en deels als kinderdagverblijf wordt gebruikt. In het kinderdagverblijf is een huiselijke sfeer belangrijk. Om die te creëren komt in dit deel van het gebouw overal dimbare verlichting. In de overige delen van het gebouw installeren we verlichting met daglichtregeling. De uitdaging is verder om alle nieuwe voorzieningen netjes in dit oudere gebouw ingepast te krijgen. Voornamelijk de beperking in hoogte boven de plafonds vraagt om creatieve oplossingen. Eigenlijk is daar te weinig ruimte om alle nieuwe installatie-onderdelen voor het oog weg te werken. Maar dat is wel een vereiste. Omdat elke oplossing sterk afhangt van de situatie ter plekke, lossen we dat in het werk op.

Opdrachtgever
Aarts Bouw

Oplevering
maart 2021

Meerwaarde voor de toekomst

Een dak vol pv-panelen zorgt voor een duurzame opwekking van stroom. Alle geplaatste led-armaturen kunnen daglichtafhankelijk geschakeld worden waardoor het stroomverbruik tot het noodzakelijke kan worden beperkt. 

En verder wordt verduurzaming gerealiseerd door het gebruik van warmtepompen. Met dit hele pakket is het gebouw weer helemaal toekomstbestendig en voldoet het volledig aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente Tilburg.