Koolhoven Tilburg West

Koolhoven is een project in Tilburg West waar zevenentwintig kwalitatief hoogwaardige huurwoningen zijn gerealiseerd en eenenveertig Nul-op-de-Meter- appartementen worden gebouwd.

In dit project werkten wij samen met Alphons Coolen, een gevestigd woning- bouwbedrijf in Midden-Brabant.
Net als Van Hees focust Alphons Coolen zich op duurzaam bouwen, waardoor onze aanpak en werkwijze goed op elkaar aansluiten.

Van Hees heeft met Alphons Coolen een duurzame relatie die tientallen jaren teruggaat.

De ‘e’ in engeneering

Naast het verzorgen van de E-installaties voor deze zevenentwintig huurwoningen, nemen wij samen met Alphons Coolen deel in het bouwteam voor de realisatie van de eenenveertig Nul-op-de- Meter (NOM) appartementen in dezelfde wijk. Hierbij geeft de Gemeente Tilburg de kaders aan waar het project stedenbouwkundig aan moet voldoen, zoals de hoogte van het gebouw en de omvang. Het bouwteam, bestaande uit een ontwikkelaar, architect, constructeur, installateur(s) en aannemer, maakt vervolgens zelf het ontwerp. Hierbij is de verantwoordelijkheid voor de volledige engineering van de E-installatie neergelegd bij Van Hees.

Gegarandeerde opbrengst

De eenenveertig appartementen in Koolhoven zijn een duurzaam Nul-op- de-Meterproject. De appartementen wekken hun eigen energie op en zijn gasloos. In Nederland bestaan er nog niet veel van dit soort gebouwen. Om voldoende energie op te wekken zijn er op de daken en op de gevels PV-panelen geïnstalleerd.

Van Hees is elf jaar lang verantwoordelijk voor de garantie van de opbrengst van deze panelen. In samenwerking met de woningbouwcoöperatie wordt het verbruik en de opbrengst gemonitord.

Op deze manier kunnen we bewaken of de installatie de energie opwekt die vooraf met de opdrachtgever is overeengekomen. Daarnaast kan gecheckt worden of de bewoners niet meer energie verbruiken dan zij contractueel overeengekomen zijn met de woningcoöperatie.

Opdrachtgever
Alphons Coolen

Oplevering
2019

De meerwaarde

De zeventwintig woningen in Koolhoven zijn gasloos. Er wordt elektrisch gekookt en de huizen worden verwarmd middels stadsverwarming. Voor het NOM-project van de eenenveertig huurwoningen heeft een jong monitoringssysteembedrijf op ons aangeven een nieuw systeem gebouwd. Wij bepalen welke componenten er toegepast worden en zorgen ervoor dat die met elkaar communiceren. Deze componenten zijn niet draadloos, waardoor de onderhoudskosten gereduceerd worden. De wetgever bepaalt hoeveel
er verbruikt mag worden en de verantwoordelijkheid voor het opereren van de complete bouw binnen deze kaders ligt bij het totale bouwteam. 

Wij maken samen met partners een plan, informeren de betrokken partijen en nemen de verantwoordelijkheid voor het eigen deel. Met dit systeem kunnen alle installaties van ieder appartement minimaal elf jaar lang worden uitgelezen, bijvoorbeeld het huishoudelijk verbruik, gebouwgebonden verbruik en de opwekking van energie. Daarnaast is er een energiecoach aangesteld om in het eerste jaar de bewoners te begeleiden om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden.

Toegepaste technieken

  • E-Installaties
  • PV-panelen