Project Strijp-S in Brainport Eindhoven

Realisatie 80 meter hoge woontoren Strijp-S NEXT
Strijp-S is hard op weg om een van de meest bruisende plekken van Brainport Eindhoven te worden. Op dit moment wordt er hard gebouwd aan de 80 meter hoge woontoren Strijp-S NEXT. Verdeeld over 23 verdiepingen komen hier 158 luxe appartementen. Daarvan zijn er 99 huur en 59 koop, inclusief 3 penthouses. Bouwer van de woontoren is Stam + De Koning Bouw BV. Van Hees Elektrotechniek & ICT heeft de opdracht gekregen om de elektrotechnische installatie en alle datavoorzieningen in het complex te engineeren en aan te leggen. Daarbij brengt de hoogte van de woontoren specifieke uitdagingen met zich mee. Ook zijn er hoge eisen gesteld aan de woninginstallaties voor de 3 penthouses. Deze installaties worden volledig op maat gemaakt en opgeleverd. De verwachtte afronding van alle werkzaamheden is in de loop van 2022.

Van uitdaging naar oplossing
Strijp-S NEXT is een omvangrijk installatieproject en bijzonder door de hoogte van het complex. Onze engineers ontwierpen een aangepaste oplossing om voor de centrale voorzieningen de hoogte van 80 meter te overbruggen. Vanuit twee verdeelkasten voorzien we op een efficiënte wijze alle algemene voorzieningen van spanning. Dat zijn de liften, noodverlichting, trap- en gangverlichting, de glazenwasinstallatie, de ventilatoren van het algemene gedeelte, de bergingen en diverse andere algemene gedeeltes van het gebouw. Door onze uitgekiende constructie hoeven we geen grote hoeveelheid lange en zware voedingskabels vanaf de begane grond naar de bovenste verdiepingen te leggen. Dat maakt het project technisch beter uitvoerbaar. Bovendien realiseren we met onze constructie voor de opdrachtgever een aanzienlijke besparing op de kabelkosten. Voor de voeding van de appartementen gaan wel aparte voedingskabels naar elke verdieping. Deze streng installeert Enexis. Op elke verdieping komen meterkasten met een 1x40A aansluiting op het elektriciteitsnet en een eigen kilowattuurmeter per appartement. Vanaf dat punt pakken wij de installatie voor de afzonderlijke appartementen op.

 

Opdrachtgever
Stam + De Koning Bouw BV

Oplevering
Mei 2022

Een doordachte aanpak en planning van de werkzaamheden
De installatiewerkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Parallel aan het vorderen van de bouw van de toren brengen we op elke verdieping de voorzieningen aan voor de algemene elektrotechnische installatie en voor die in de appartementen. Hoe alle leidingen moeten lopen en waar contactdozen, verlichtingspunten, voedingspunten en schakelaars komen te zitten, is voorbereid door onze afdeling engineering op basis van de NEN-normering die hier van toepassing is. In dat voortraject hebben zij alles al op de juiste plaats ingetekend en zijn alle clashes met andere leidingen, zoals die voor de watervoorziening en luchtbehandeling, eruit gehaald. In die voorbereiding hebben zij ook bepaald wat qua kosten en uitvoeringstechnisch het meest gunstige is. Bij de uitvoering van dit project komt er vervolgens veel aan op een goede afstemming met andere bij de bouw betrokken partijen. Daarnaast komt er door de omvang van de werkzaamheden ook een grote logistieke operatie bij kijken. We werken daarom volgens een doordachte aanpak en hanteren een planning in de levering van buizen, kabels en andere componenten die naadloos aansluit bij de planning van Stam + De Koning. Op de bouwplaats houden we daarnaast altijd een korte termijn voorraad aan zodat het werk nooit stil komt te liggen. Zo zorgen we voor een vlotte doorloop van alle werkzaamheden en dragen we eraan bij dat er in het project zo min mogelijk stagnatie optreedt.

Zuinig met energie, optimaal comfort en veiligheid
Strijp-S NEXT wordt gebouwd met aandacht voor duurzaamheid en optimaal comfort voor de bewoners. In de algemene ruimtes passen we slimme ledverlichting toe. Deze verlichting schakelt automatisch uit bij voldoende daglicht. In donkere ruimtes en gedurende de nacht dimt de verlichting naar 10 % van de waarde. Komt er iemand in het bereik van een armatuur, dan wordt de verlichting voor een korte periode vol ingeschakeld. Zo wordt besparing op energie gecombineerd met een optimale verlichting onder alle omstandigheden. Ook installeren we in het gebouw een IP-geadresseerde videofooninstallatie waarop alle appartementen worden aangesloten. We leveren dit geavanceerde intercomsysteem gebruiksklaar en volledig geprogrammeerd op. Naast de standaardvoorzieningen zoals wandcontactdozen en verlichtingspunten krijgen alle appartementen bedrade aansluitmogelijkheden voor telefoon en televisie via UTP-aansluitingen in meerdere vertrekken. Verder plaatsen we overal waar dat is voorgeschreven optische rookmelders, noodverlichting en verlichte nooduitgangbordjes.