Willemspoort
‘s-Hertogenbosch

Willemspoort is een park in ‘s-Hertogenbosch waar 320 appartementen in verschillende woontorens worden gerealiseerd. Dankzij de combinatie van wonen, groen en de korte afstand tot het centrum is dit een voor de stad uniek project. Van Hees ging met twintig monteurs dit project aan, in een samenwerking met Heijmans. In anderhalf jaar werden vier van de vijf torens gebouwd. In juni 2018 werd gestart met de vijfde toren, die in 2019 wordt opgeleverd.

De uitdaging – Het project
Het project bestaat uit twee torens met koopwoningen en twee torens met huurwoningen. Daarnaast wordt er nog een vijfde toren gebouw, die bestaat uit eenenzeventig sociale huurwoningen en negenentwintig koopwoningen. In de twee kooptorens bevinden zich vijfentwintig woningen en de twee huurtorens bestaan uit vijfenzeventig huurwoningen. Het vijfde appartementencomplex is uniek, omdat de onderste vijf bouwlagen bestaan uit sociale huurwoningen en de bovenlaag uit luxe koopwoningen. De huur- en koopwoningen hebben wel een eigen, aparte entree.

De meerwaarde
Van Hees verzorgt voor Willemspoort ook de installaties van de intercom, verlichting en kabelgoten voor alle vijf woontorens. Ook zijn diverse bouwmethodes toegepast, zoals Ytong, tunnelen en prefabbeton voor de casco.

Opdrachtgever
Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Opgeleverd
april 2019

Opdrachtgever
• Tunnelen
• Ytong
• Elektrische laadpalen
• Prefabbeton
• Domotica

De oplossing

Van Hees en Heijmans werken nauw samen aan dit project. Rob van der Steen, uitvoerder Heijmans: “De korte lijnen onderscheiden Van Hees van de rest. Ik ben erg positief over de voorbereiding, uitvoering en het snelle schakelen.” In de realisatie van het project zijn verschillende bouwmethodes toegepast. Zo is er gebruik gemaakt van tunnelen en prefabbeton voor de casco. De binnenwanden bestaan uit Ytong cellenbeton. Tunnelen is een goede methode voor de bouw van dit project, omdat het een snelle manier van bouwen is waarbij geen vertraging opgelopen wordt.

Rob: “De strakke planning wordt altijd gehaald.” Daarnaast is in de koopwoningen domotica toegepast. Hierbij is veel flexibiliteit nodig, omdat de koper mag beslissen over de installaties. Dit maakt iedere woning totaal anders. In de semi-overdekte parkeergarage zijn zonnepanelen aangebracht om het project duurzaam te maken. Hier zijn ook laadpalen te vinden voor elektrische auto’s.