Altijd
paraat.

Service, onderhoud
& beheer

Van Hees Elektrotechniek & ICT is een volledig zelfstandig elektrotechnisch installatiebedrijf. Het team van Van Hees realiseert projecten van verschillende omvang en complexiteit. Dit doet ze in de woningbouw, logistiek, utiliteitsbouw, zorg, retail, financiële en particuliere sector. Bij Van Hees staan service en duurzaamheid bovenaan. Dit noemen zij: ‘Duurzaam naar morgen’. De afdeling Service, Onderhoud & Beheer is een aanspreekpunt voor alle disciplines. Hier staan vijfentwintig specialisten vierentwintig uur per dag klaar met parate vakkennis ten behoeve van oplossingsgerichte dienstverlening.

Onderhoud is smeerolie
De afdeling Service, Onderhoud & Beheer biedt ondersteuning en oplossingen in verschillende disciplines die worden bemand door eigen medewerkers. Indien noodzakelijk maakt de elektrotechnische organisatie gebruik van gecontracteerde partners ter ondersteuning. De afdeling bestaat uit specialisten en onderhoudstechnici. Vanzelfsprekend is de servicedienst alle dagen van het jaar, zonder uitzondering, beschikbaar. Naast het behandelen van servicevragen en het oplossen van storingen, is het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden een belangrijk onderdeel van de afdeling Service, Onderhoud & Beheer. Het juiste onderhoud zorgt namelijk voor gebruiksgemak, een langere levensduur, minder storingen en veilige installaties.

Nauwkeurige controle & onderhoud
Vanuit een onderhoudsmanagementsysteem worden werkzaamheden gepland, rapportages vastgelegd en verstrekt en wordt de uitvoering aangestuurd. Van Hees biedt onder meer de volgende disciplines en specialisaties op het gebied van Service, onderhoud & inspecties:

 • Nieuwe/Modifcaties laagspanning installaties
 • Inspecties laagspanning installaties
 • Licht- en krachtinstallaties
 • Nood- en vluchtwegverlichting
 • Datanetwerken en glasvezelcommunicatie

Specialisaties beveiliging en systeemintegratie

 • Inbraakbeveiliging
 • Branddetectie
 • Toegangscontrolesystemen
 • CCTV-systemen
 • Wifi
 • Voip
 • Gebouwbeheersystemen, KNX, Domotica
 • Intercomsystemen

Duurzaamheid en energiebeheer

 • PV-installaties
 • Laadsystemen
 • Netspanningsanalyse
 • Energiemonitoring

Alle kennis onder één dak
Van Hees vergaart kennis over de werking en functionaliteiten van allerlei verschillende soorten installaties. “We zuigen deze kennis op als een spons om installaties vervolgens te verbeteren. Onze serviceactiviteiten stemmen wij af op de processen van de klant, die per klant uniek zijn. Wij weten te anticiperen en dat is belangrijk. Wij bieden één aanspreekpunt vanuit Van Hees. Het prettige aan deze manier van werken is dat vragen snel behandeld worden, omdat de lijnen kort zijn.”

Uniek stappenplan
Voor ieder project ontwikkelt Van Hees een stappenplan, dat een plan van aanpak en een serviceovereenkomst bevat. Hierin zijn alle afspraken en procedures vastgelegd. Onder andere de gedragscode, het gebruik van faciliteiten en het aan- en afmelden bij locatie zijn zaken waar op een vertrouwelijke manier mee omgegaan moet worden bij bedrijven als Novadic-Kentron en de brandweer.

Altijd bereikbaar
De Van Hees-medewerkers zijn vierentwintig uur per dag bereikbaar via de meldkamer en alle specialisten zijn tweedelijns vertegenwoordigd. Ze doen preventief en correctief onderhoud met als doel het verlagen van beheerskosten voor onze opdrachtgevers. Van Hees stelt altijd een meerjarig onderhoudsplan op, waarbij tevens wordt gekeken naar energiebesparing en duurzaamheid. Naast serviceactiviteiten worden ook modificaties aangepakt, waarbij aanpassingen en uitbreidingen in bestaande en nieuwe installaties worden aangebracht.