Werken en leren bij Van Hees.

Werken en Leren van Hees Elektrotechniek & ICT

Om leerlingen beter te begeleiden is het Skills-paspoort geïntroduceerd. Iedere leerling monteur (jong en oud) ontvangt een skills-paspoort.  Iedere  leerling krijgt ook een interne begeleider toegewezen die periodiek het skills-paspoort evalueert en aanvult met nieuwe gegevens.

Wij proberen op deze wijze de gewenste aandacht die een leerling nodig heeft te sturen en te bewaken. De evaluatie-momenten worden dus ook centraal vanuit onze administratie-HR aangestuurd en er wordt op toegezien dat deze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Doel
Het is belangrijk om de leerling aandacht te geven en om voldoende vaak een korte evaluatie te houden. Een geschikte leerling kan bijvoorbeeld aangeven liever bij woningbouw of utiliteit te werken, daar moeten we mogelijkheden en kansen zien. Ook moeten we op tijd signaleren of een leerling bijvoorbeeld geschikt is voor kleine klussen, S&O en brandveiligheid.

Duur
Leerlingen zijn gemiddeld 4 jaar als leerling bij van Hees werkzaam en we werken uiteraard samen toe naar een vast dienstverband waarbinnen je altijd kunnen blijven doorgroeien.

Scholing

Als familiebedrijf kent Van Hees een lange traditie in het investeren in de mensen met wie ze werkt. We hebben een bestendig personeelsbestand van medewerkers die nog trots zijn op wat we bouwen. Plezier in werk, veiligheid en welzijn van medewerkers zijn belangrijke factoren in onze bedrijfscultuur. Om optimaal te kunnen ontwikkelen zijn opleidingsmogelijkheden voorhanden.

Investeringen en vooral ook aandacht op het gebied van opleiding in de techniek zijn van groot belang. Hiermee willen wij jongeren en ook volwassen zij-instromers op een positieve wijze in contact brengen met de elektrotechnische installatiebranche. Naast technische vaardigheden wordt ook aandacht geschonken aan sociale en maatschappelijke vaardigheden die van belang zijn voor plezier en welzijn van medewerkers.

Van Hees heeft doorlopend leerlingen in dienst van technische BBL- en BOL-opleidingen. Deze starters binnen de elektrotechniek leren en werken gelijktijdig en krijgen van onze ervaren krachten een vakkundige begeleiding waardoor ze ervaring opdoen in de bouw en een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het bedrijf.
We stellen ook werkervaringsplaatsen beschikbaar voor mensen waarbij de afstand tot de arbeidsmarkt vergroot is.